Central Integrada de Mercaderies de la Selva

La Central Integrada de Mercaderies de la Selva fou promoguda per CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’oferir un espai amb condicions òptimes d’ubicació i servei per a les empreses de transport de mercaderies per carretera.

Inaugurada el 2007, la central està situada en un punt estratègic de la xarxa viària, on es creuen el corredor mediterrani amb l’eix transversal, al costat de l’aeroport de Girona. Ocupa un recinte tancat de 22ha en el termes municipals de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, amb uns controls d’accés que garanteixen la seguretat de les empreses instal·lades.

Els propietaris estan constituïts en una Supracomunitat de Propietaris, el que permet tenir la CIM en perfectes condicions de manteniment. En aquest context, i per encàrrec dels propietaris, CIMALSA actua com a administradora i gestora de la Central, amb l’objectiu de mantenir la seva operativitat i funcionalitat.

 

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT I EL MEDI AMBIENT

Amb una potència instal·lada de 100kW de producció elèctrica d’origen fotovoltaic, CIMALSA té a la nau 3 de la CIM la Selva una font d’energia neta i renovable a ple funcionament des de l’any 2008, que contribueix a estalviar l’emissió a l’atmosfera de 40,7Tn CO2 a l’any.

Les aigües residuals generades al recinte CIM La Selva són tractades per una EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals), que dona servei a la totalitat del recinte logístic. Integrada al cicle de l’aigua, aquesta EDAR de filtres superficials, treballa en perfecta simbiosi amb la natura, tot aprofitant les propietats filtrants, desinfectants i, finalment, depuradores de diverses plantes de ribera que, adientment disposades en un seguit d’aiguamolls artificials, aconsegueixen retornar al medi natural les aigües utilitzades en perfectes condicions de salubritat i transparència. A més, tot això s’aconsegueix sense consum d’energia externa i amb una immillorable integració paisatgística.

 

CIMALSA ha arribat a un acord amb l’Associació de Transports de Girona per a la ubicació d’un centre de formació a les seves instal·lacions.
Dins la CIM la Selva, es troba el Parc Aeroportuari i Logístic de Girona, que actualment acull una benzinera i diferents empreses de lloguer de cotxes.
En un futur, es preveu destinar els seus 33.000 m2 a activitats terciàries com restauració, hoteleria, oficines i comerç.