PILOG - dades obertes

PILOG - dades obertes

En el context de l'ELIEC, la pròpia CIMALSA està realitzant diversos projectes que contribuiran a posar en marxa diverses d’aquestes mesures. Entre aquets destaca:

PLA D'IMPULS I MODERNITZACIÓ DELS SECTORS INDUSTRIALS I LOGÍSTICS A CATALUNYA (PILOG)

Es tracta de la caracterització i classificació de tots el Polígons d’Activitat Econòmica de Catalunya – PAE a través de més d’un centenar d’indicadors gràfics de fonts de dades obertes.

Constitueix una eina que facilitarà la presa de decisions respecte les actuacions que cal dur a terme en els diversos PAE (inversions de millora, reconversió, canvi d’usos,...) i permetrà posar a disposició sòl logístic / industrial de dimensions petites o mitjanes per la seva reutilització per a d’altres usos sense haver de mobilitzar-ne noves bosses.

 

PRESENTACIÓ AL SIL2022: VIII Jornada Smart Logistics

Document presentació: (PDF);

Dades obertes: (XLSX)

 

 

Adjuntos

Tornar enrere