Un estudi de CIMALSA certifica que el 70% dels polígons industrials de Catalunya estan consolidats

Un estudi de CIMALSA certifica que el 70% dels polígons industrials de Catalunya estan consolidats

  • Els resultats de l’anàlisi s’han presentat avui durant la VIII Jornada Smart Logistics, celebrada en el marc del Saló Internacional de la Logística
  • A través del Pla d’Impuls i Modernització dels sectors Industrials i Logístics a Catalunya (PILOG) s’incideix en l’aposta per la reutilització i el reciclatge com a base del creixement de l’oferta de sòl per a l’activitat econòmica

 

CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que promou, desenvolupa i gestiona infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat, ha presentat aquest matí, en el marc del Saló Internacional de la Logística i durant la VIII Jornada Smart Logistics, les conclusions del Pla d’Impuls i Modernització dels sectors Industrials i Logístics a Catalunya (PILOG).

A través del PILOG, CIMALSA ha desenvolupat una metodologia per conèixer en profunditat l’estat dels sectors industrials i logístics de Catalunya i classificar-los en 5 grans categories d’acord al seu grau de qualitat. Així, a través del Pla, s’incideix en l’aposta per la reutilització i el reciclatge com a base del creixement de l’oferta de sòl per a l’activitat econòmica.

Les conclusions apunten que, dels més de 1.400 polígons d’activitat econòmica del país, un 70% compten amb bones condicions que els permeten ser més competitius per a les empreses. Aquests polígons es troben repartits de forma heterogènia, amb Lleida, Tarragona i Barcelona amb el major pes relatiu.

Un 13% dels polígons disposen de subministraments bàsics, serveis de telecomunicacions i nivells adequats d'accessibilitat o senyalització i un 14% tenen la necessitat de regenerar-se. En aquest darrer cas, realitzar-hi actuacions d’urbanització o d’accessibilitat els permetria ser més competitius i representen, doncs, una oportunitat per al seu impuls i, en definitiva, per atraure noves inversions. Tot i que la major part se situen a Barcelona, la demarcació amb major incidència és Girona.

L’anàlisi ha detectat, a més, que tan sols un 2% dels polígons es troben en fase de desenvolupament estratègic o no s’han edificat. La major part es troben a la demarcació de Barcelona, però la major proporció se situa a Tarragona.

El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavin, ha indicat durant la presentació que “Catalunya, un país amb una forta sensibilitat ambiental i amb un Govern amb una forta responsabilitat ambiental, ha d’apostar pel reaprofitament de sòl logístic per plantejar el creixement de l’oferta de nou sòl d’activitat econòmica”. Ha assenyalat, a més, que “a Catalunya tenim més de 3.000ha brutes de sòl d’activitat econòmica, tant d’operadors públics com privats. Hem de fer un gran esforç per donar resposta a les necessitats de l’activitat econòmica que ha d’anar acompanyat del reaprofitament, el reciclatge i la reutilització d’alguns sectors que no són eficients. És imprescindible dur a terme una gestió eficient i tenir una visió estratègica de la gestió del sòl”.

Per la seva banda, el president de CIMALSA, Enric Ticó, ha manifestat que “a Catalunya hi ha hagut una bona planificació urbanística, tant per part de la Generalitat de Catalunya com dels Ajuntaments. Tenim sòl logístic, industrial i de serveis al mercat o planejat que és suficient per a cobrir les necessitats actuals i futures del sector”. Ha insistit, a més, en el fet que “el sòl al nostre país és finit, i per això és imprescindible treballar en la reconversió d’un polígon en comptes d’optar pel consum de nou sòl per contribuir, així, a avançar en un objectiu tan prioritari com el de la sostenibilitat”. Ticó ha afegit que “cal posar la lupa en el 2% polígons que suposen una nova oportunitat. Caldrà fer atenció a les actuacions d’empreses, administració i ciutadans i quines són les oportunitats d’inversió”. “Els millors polígons són el que tenen la millor gestió i, amb això, aconseguirem un benefici públic: tenir polígons ben gestionats i amb més serveis acaba essent un estalvi per a tothom”.

La directora corporativa de CIMALSA, Fina Jarque, ha afirmat que “és clau per a administracions i per a tot el sector disposar d’un sistema d’informació dinàmic que amb dades i criteris objectius i amb l’aportació d’agents públics i privats ens permet conèixer l’estat dels sectors econòmics del país. Avui, amb el centenar d’indicadors del PILOG, això és possible”.

El PILOG permet, a més, monitoritzar la qualitat dels sectors industrials i logístics i conèixer l’atractiu actual dels sectors a Catalunya per tal de captar inversió -tot identificant les oportunitats de disponibilitat de sòl. A més, té la voluntat d’aportar un marc de decisió objectiu per al disseny de polítiques de reindustrialització i millora dels entorns industrials i logístics i oferir dades i indicadors als agents del sector per promoure la col·laboració publicoprivada i millorar la governança dels espais industrials i logístics. 

CIMALSA participa un any més al Saló Internacional de la Logística (SIL), que celebra la seva 22a edició fins aquest dijous 2 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

 

Consulta al web de CIMALSA el resum del Pla d’Impuls i Modernització dels sectors Industrials i Logístics a Catalunya (PILOG).

 

Adjuntos

Tornar enrere