CIMALSA completa la urbanització del LOGIS Empordà amb una segona canonada d’aigua que connecta amb la xarxa de Figueres

CIMALSA completa la urbanització del LOGIS Empordà amb una segona canonada d’aigua que connecta amb la xarxa de Figueres

CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya que promou, desenvolupa i gestiona infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat, està tramitant un Pla Especial per a la implantació d’una nova canonada d’aigua entre el LOGIS Empordà i Figueres, que és la única part de les obres d’urbanització que encara resta pendent. Aquesta nova escomesa d’aigua que completa la urbanització està contemplada en el Pla Parcial, però com que abasta a dos municipis, ha estat necessària la tramitació d’un Pla Especial per poder construir-la.

La nova escomesa és una xarxa de reforç i es construirà amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua al polígon en cas d’avaria o tall accidental, ja que, amb la seva implantació, es tanca l’anella amb la xarxa de Figueres. Amb els dos punts d’abastament es garanteix el subministrament d’aigua al LOGIS Empordà, però aquesta nova escomesa de reforç no suposa en cap cas una demanda addicional d’aigua sobre la xarxa de Figueres ni sobre l’embassament de Darnius-Boadella, que actualment es troba en mínims històrics pel que fa a la seva capacitat.

El LOGIS Empordà ja disposa d’una connexió a la canonada d’aigua que abasteix els nuclis del Far d’Empordà, Vilamalla, Fortià i Riumors, des de la xarxa de Figueres. Aquesta escomesa es va construir al 2006 d’acord amb el Pla Parcial i Projecte d’Urbanització del LOGIS Empordà aprovat aquell mateix any, i també es va construir un dipòsit propi pel sector de 2.000 metres cúbics que permet estalviar aigua de la xarxa.

Baix consum als centres logístics

Davant la sequera i la situació d’emergència per falta d’aigua a molts municipis de Catalunya, és important destacar que els centres logístics tenen un consum d’aigua molt baix pel tipus d’activitat que desenvolupen, ja que no hi ha processos productius. L’aigua es fa servir únicament per a ús higiènic en els lavabos de les oficines i els magatzems.

 

Adjuntos

Tornar enrere