Comercialització

LOGIS Montblanc

Comercialització de parcel·les LOGIS MONTBLANC

CIMALSA anuncia la comercialització mitjançant compravenda de dues futures parcel·les d’ús logístic industrial en el sector “LOGIS MONTBLANC” al municipi de Montblanc (Tarragona)

La parcel·la LI-1 tindrà una superfície de 64.168m2 de sòl i un preu unitari de sortida de 82 €/m2 de sòl, és a dir, un preu base de 5.261.832,58 € més IVA

La parcel·la LI-3 tindrà una superfície de 124.351 m2 de sòl i un preu unitari de sortida de 82 €/m2 de sòl, és a dir, un preu base de 10.196.832,84€ més IVA

OBERTURA D'OFERTES

Acta de la mesa de contractació: PDF

Adjudicació del procediment: PDF

 

 

 

LOGIS Empordà

LOGIS Empordà

El LOGIS Empordà és una de les peces del HUB Intermodal el Far-Vilamalla, que es composa del sector logístic LOGIS Empordà de 73 Ha; la Terminal Ferroviària de Vilamalla, actualment en funcionament en ample ibèric i properament en UIC; i l’anomenat sector ce5, d’unes 59 Ha en total, adjacent al LOGIS Empordà, amb una part destinada a ús logístic (35 Ha aprox.) i una part destinada a la futura Terminal Ferroviària del Far d’Empordà (24 Ha aprox.) El sector ce5 i la futura Terminal Ferroviària del Far d’Empordà es troben actualment en fase de desenvolupament del planejament urbanístic.

Juntament amb les 21 Ha ja urbanitzades a la fase 1, el LOGIS Empordà ja està urbanitzat en la seva totalitat.

 

COMERCIALITZACIÓ MITJANÇANT COMPRAVENDA DE LES PARCEL·LES 22, 25, 26, 27 i 28 DEL SECTOR LOGIS EMPORDÀ AL TERME MUNICIPAL DEL FAR D'EMPORDÀ (maig 2022):

1- Document de condicions (PDF) ESMENAT 12/05/2022

2- Plànols

   2A Emplaçament (PDF)

   2B Zonificació (PDF)

   2C Comercialització (PDF)

3 Coordenades servituds

   3A Parcel·la 22 (PDF)

   3B Parcel·la 25 (PDF)

   3C Parcel·la 26 (PDF)

   3D Parcel·la 27 (PDF)

   3E Parcel·la 28 (PDF)

4 Normativa urbanística: Refós normativa 3a modificació puntual PPU, versió en català (PDF - CAT) / versió en castellà (PDF - ESP)

 

RESULTAT COMERCIALITZACIÓ

Informe de valoració d'ofertes (PDF)

 

 

HUB Intermodal EL FAR - VILAMALLA: