LOGIS Montblanc

Sobre l’eix Tarragona – Lleida, CIMALSA està desenvolupant una plataforma logística que comptarà amb connexió ferroviària.

Seran més de 346.000m2, on es podran instal·lar empreses logístiques i industrials, i prop de 39.000m2 en els quals estaran permeses activitats terciàries.

Per les serves característiques, el planejament permet urbanitzar parcel·les de més de 100.000m2, arribant als estàndards que actualment requereix la logística i la indústria.

Aquest és un projecte que volem desenvolupar en col·laboració públicoprivada, i amb l’estreta col·laboració de l’Ajuntament de Montblanc, terme municipal al qual pertany.

 

Magatzems, centres logístics i dipòsits d’emmagatzematge de mercaderies.
Serveis tecnològics, abastament i venda al major, serveis al transport.
Indústries d'obtenció, transformació i transport.
Oficines i centres empresarials.
Estacions de subministrament de carburants, rentat de vehicles i tallers per a ús propi.
Garatge i aparcament.