Observatori de la Logística

LA REVOLUCIÓ DIGITAL TRANSFORMA L'OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA:


Accés al nou Observatori en format digital:

OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA

 

 

L’anomenat Observatori de la Logística parteix d’una iniciativa engegada l’any 2004 per CIMALSA i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i que té el seu reflex en una bateria d’indicadors de competitivitat que tenen per objecte conèixer les demandes logístiques de les empreses i donar informació amb paràmetres reals i objectius sobre la situació actual i futura del sector. Pretén, doncs, esdevenir una eina eficient per a la planificació i la gestió del sistema logístic de Catalunya.

 Es poden descarregar els arxius de les edicions anteriors en format PDF en les seves versions en Català, Castellà, Anglès i Francès.