TRUCK Castellar

Situat al polígon industrial Pla de la Bruguera, al municipi de Castellar del Vallès, dona resposta a la necessitat d'espais condicionats i segurs per a l'estacionament de vehicles pesants, permetent alliberar el nucli urbà del trànsit de camions, i canalitzant la circulació de vehicles pesants a les àrees industrials, més allunyades del centre urbà, amb l'objectiu de potenciar la seguretat.

L’aparcament de Castellar va ser fruit d’un acord entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès, la Generalitat i CIMALSA, en qualitat de gestor.

Ocupa una parcel·la de 15.400m2, amb un total de 126 places destinades a l’aparcament de vehicles pesants de fins 17 m.

Es tracta d’un aparcament segur, delimitat per una tanca perimetral, càmeres de videovigilància i seguretat 24hores.

L'aparcament també disposa d'un punt de subministrament de carburant de gasoil de tipus  A  i el sistema de subministrament AdBlue, obert durant les 24hores, disponible per als abonats del recinte i públic en general.

ÚS: pupillatge i rotació.

 

Tarifes a partir de l'1 de febrer de 2024:

PLAÇA GRAN (17 m.)       186,02 euros/mes + 21% IVA

PLAÇA MITJANA (12 m.) 148,89 euros/mes + 21 % IVA

PLAÇA PETITA (9 m.)      124,16 euros/mes + 21 % IVA

Descomptes sobre les tarifes anteriors segons volum de contractació:

   Pel lloguer de 5 a 10 places =  5% descompte
   Pel lloguer de 11 a 15 places =  7% descompte
   Pel lloguer de 16 o més places =  9% descompte

- El descompte s’aplicarà per a clients amb factura única i amb un únic NIF.
- Els descomptes s’aplicaran sobre l’import final abans d’IVA.
- Els rebuts es cobren per domiciliació bancària el dia 10 cada mes.

CIMALSA, es reserva el dret de modificar o anul·lar les bonificacions anteriors amb un preavís de 30 dies naturals.

Consulteu condicions, per a més informació: 638 682 350