Avaluació de la inversió privada estimulada pels centres d'activitats logístiques que promou CIMALSA

Avaluació de la inversió privada estimulada pels centres d'activitats logístiques que promou CIMALSA

L'estudi destaca que per cada euro invertit per la nostra companyia pública, el sector privat ha invertit 5,4 euros.