‘Smart Ports: Piers of the Future’, una finestra al món

‘Smart Ports: Piers of the Future’, una finestra al món

Mostrar al món els avenços en digitalització i sostenibilitat dels ports és necessari per afavorir el desenvolupament i la descarbonització de les activitats marítim-portuàries. I Smart City Expo World Congress, un esdeveniment internacional centrat en l'evolució urbana i la innovació, s'ha convertit en l'escenari ideal. CIMALSA, es el Supporting Partner del "Smart Ports: Piers of the Future"