Àrees de Servei

Àrees de Servei

En el context de l'ELIEC, la pròpia CIMALSA està realitzant diversos projectes que contribuiran a posar en marxa diverses d’aquestes mesures:

Àrees de Servei

CIMALSA ha rebut l’encàrrec del govern de gestionar algunes àrees de servei i ja ha licitat l’adjudicació a operadors especialitzats.

 

Adjuntos

Tornar enrere