Comercialització

CIM el Camp

Sòl logístic CIM el Camp parcel.la 5

Les parcel·les 5 i 6.2 només admeten usos logístics.

 

 

CIM el Camp

CIS 12

El CIS 12, accepta usos terciaris de suport a l’activitat logística: aparcament de camions, tallers, restauració.

També estan a la venda les diferents parcel·les del PAT amb els següents paràmetres urbanístics.

Edificabilitat màxima :  1,66 m2 sostre/m2 sòl

Ocupació màxima:  50%

Alçada reguladora màxima:  25 m. (PB+6P)

 

CIM el Camp

Sòl logístic CIM el Camp parcel.la 6.2

Les parcel·les 5 i 6.2 admeten només usos logístics.

 

CIM Lleida

CIM Lleida

 

CIM PAT

CIM PAT