Comercialització

CIM el Camp

CIM EL CAMP

Ofertes comercials de parcel·les a la CIM EL CAMP

Ubicada al terme municipal de Reus i amb més de 165.000 metres quadrats dedicats a la logística, acull 14 empreses en aquests moments, en les 42 hectàrees de recinte tancat de què consta.

La central està situada en un punt estratègic de la xarxa viària entre els eixos AP-7, T-11 i A-7, i a prop de l’aeroport de Reus. Disposa d’equipaments i de serveis que es presten a les empreses que s’hi instal·len i al personal que hi treballa, com punts de recàrrega de vehicles elèctrics. El recinte tancat compta amb control d’accessos per garantir la seguretat de les empreses instal·lades i dels seus treballadors.

Els propietaris estan constituïts en una Supracomunitat de Propietaris, el que permet tenir la CIM en perfectes condicions de manteniment. En aquest context, i per encàrrec dels propietaris, CIMALSA actua com a administradora i gestora de la Central, amb l’objectiu de mantenir la seva operativitat i funcionalitat.

Podeu comprovar la disponibilitat de parcel·les en el plànol que s’adjunta, així com els preus de cada una d’elles, consultant el document associat.

Consulta el PLÀNOL

Consulta els PREUS

Consulta les OFERTES EN FERM

Barcelona, juny de 2024

LOGIS Montblanc

Ofertes comercials al LOGIS MONTBLANC

Ubicat al terme municipal de Montblanc, el LOGIS Montblanc és una plataforma logística amb disponibilitat de sòl per al seu desenvolupament logístic i industrial, amb més de 346.000m2 de terreny disponible i 39.000 m2 per a serveis terciaris. S’ubica a l’eix Tarragona-Lleida, amb accessos actualitzats des de la rotonda  la N240/C14 i accés per l’AP2.

Podeu comprovar la disponibilitat de parcel·les en el plànol que s’adjunta, així com els preus de cada una d’elles, consultant el document associat.

Consulta el PLÀNOL

Consulta els PREUS

Consulta les OFERTES EN FERM

Barcelona, juny de 2024

 

 

CIM LA SELVA

Ofertes comercials de parcel·les a la CIM LA SELVA

Ubicada als termes municipals de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, i amb més de 92.000 metres quadrats dedicats a la logística, acull 20 empreses en aquests moments, en les 22 hectàrees de recinte tancat de què consta, amb accessos controlats per garantir la seguretat de les empreses i les persones que hi treballen. Disposa d’equipaments i de serveis que es presten a les empreses que s’hi instal·len i al personal que hi treballa, com punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Els propietaris estan constituïts en una Supracomunitat de Propietaris, el que permet tenir la CIM en perfectes condicions de manteniment. En aquest context, i per encàrrec dels propietaris, CIMALSA actua com a administradora i gestora de la Central, amb l’objectiu de mantenir la seva operativitat i funcionalitat.

Podeu comprovar la disponibilitat de parcel·les en el plànol que s’adjunta, així com els preus de cada una d’elles, consultant el document associat.

Consulta el PLÀNOL

Consulta els PREUS

Consulta les OFERTES EN FERM

Barcelona, juny de 2024