Projectes
Estratègics

PILOG - dades obertes

30-09-2022

En el context de l'ELIEC, la pròpia CIMALSA està realitzant diversos projectes que contribuiran a posar en marxa diverses d’aquestes mesures. Entre aquets destaca: PLA D'IMPULS I MODERNITZACIÓ DELS SECTORS INDUSTRIALS I LOGÍSTICS A CATALUNYA (PILOG) Es tracta de la caracterització i class

Veure tot

ELIEC

13-05-2022

Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana CIMALSA és l’entitat del govern de la Generalitat responsable de la logística i la mobilitat. En aquest marc, ha desenvolupat l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana

Veure tot

Plataformes logístiques estratègiques

13-05-2022

En el context de l'ELIEC, la pròpia CIMALSA està realitzant diversos projectes que contribuiran a posar en marxa diverses d’aquestes mesures: Plataformes logístiques estratègiques ELIEC CIMALSA està analitzant la viabilitat d’una plataforma logística multimodal de les Terres de l’Eb

Veure tot

Aparcaments de vehicles pesants

13-05-2022

En el context de l'ELIEC, la pròpia CIMALSA està realitzant diversos projectes que contribuiran a posar en marxa diverses d’aquestes mesures: Aparcaments de camions CIMALSA, en el marc de les seves competències sobre mobilitat, està analitzant la viabilitat de la posada en marxa de nous

Veure tot

Àrees de Servei

13-05-2022

En el context de l'ELIEC, la pròpia CIMALSA està realitzant diversos projectes que contribuiran a posar en marxa diverses d’aquestes mesures: Àrees de Servei CIMALSA ha rebut l’encàrrec del govern de gestionar algunes àrees de servei i ja ha licitat l’adjudicació a operadors especi

Veure tot

Activitat de consultoria

13-05-2022

L'ILI és de la divisió de consultoria internacional de CIMALSA i es dedica a la realització de projectes de plataformes logístiques de diversa tipologia arreu del món, des la concepció estratègica, l’anàlisi de viabilitat, el disseny de la infraestructura, l’estructuració econòmica

Veure tot