Coneixement

Coneixement

 

El Big Data de la logística. Sense dades no es poden prendre decisions.

 

En aquest espai trobareu tota la documentació i els estudis que elabora CIMALSA per generar coneixement i facilitar que els actors del sector puguin disposar de dades.

Aquestes dades són el que fan possible el coneixement i la presa de decisions en un entorn canviant i que presenta reptes importants.

 

OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA

 

L’Observatori de la Logística, que aquest any assoleix els 20 anys des que es va iniciar la seva elaboració per part de CIMALSA i el Departament de Territori, és una bateria d’indicadors de competitivitat que tenen l’objectiu de conèixer les demandes logístiques de les empreses i donar informació amb paràmetres reals i objectius, convertint-se en una eina eficient, oberta a tothom i que dona servei per a la planificació i la gestió del sistema.

Enguany, i dins de la constant actualització de l’Observatori, no només s’ha anunciat millores d’imatge i usabilitat per als usuaris, sinó que també s’han presentat els dos nous blocs d’indicadors que inclou l’eina amb temàtiques actuals: la intermodalitat i l’economia circular. El primer inclou dades de costos unitaris (d’explotació, externs i totals) per a un seguit de combois ferroviaris que es compararan amb l’alternativa viària; mentre que en el segon indicador es calcularan les tones de cada tipologia de residu en funció del sector d’activitat que el genera i el sistema de tractament utilitzat.

 

ESTRATÈGIA LOGÍSTICA PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ECONOMIA CATALANA 

 

L’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana (ELIEC) és el document estratègic aprovat pel Govern de la Generalitat i que s’allarga del 2020 al 2040. Aquesta estratègia es desenvolupa en 60 mesures i 19 projectes que es treballen en 5 comissions tècniques, coordinades per l’Oficina tècnica, que compta amb el suport amb el suport d’un Consell Assessor en què participen totes les empreses i organitzacions que han col·laborat en l’elaboració de l’ELIEC.

 

Observatori de la logística
Observatori ferrocaril