LOGIS Penedès

LOGIS Penedès, una de les plataformes logístiques prioritàries del país, recollida al PITC 2006-2026, és un dels projectes sobre els quals CIMALSA està treballant actualment.

Es preveu que els primers treballs actuïn sobre 177ha, de les quals 150ha acolliran una activitat logística i industrial d’alt valor afegit, i 27ha la futura plataforma ferroviària.

Aquesta serà la primera plataforma logística amb una reserva ferroviària de 27ha que permetrà l’entrada de trens de 1.500m.

Amb un primer PDU aprovat, actualment es treballa sobre l’encaix territorial d’una primera fase, concebuda amb criteris de sostenibilitat social, econòmics i mediambientals.