Sobre CIMALSA

 

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística.

CIMALSA té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat.

La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d'altres infraestructures amb participació pública a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d'activitats logístiques, els aeroports o els ferrocarrils.

CIMALSA dissenya els seus centres específicament per a les activitats logístiques i de transport, oferint els màxims estàndards d'accessibilitat, qualitat i serveis tant a les empreses com als treballadors i treballadores.

Els centres desenvolupats per CIMALSA, promouran la creació de 13.000 llocs de treball.

Així mateix, en coherència amb les directrius europees de transport i amb la política de promoció del transport de mercaderies per ferrocarril, endegada per la Generalitat de Catalunya, CIMALSA incorpora la intermodalitat com a eix dels nous projectes de futur.

 

 

Transparència

Organigrama

PRESIDÈNCIA

President i Conseller Delegat:

Enric Ticó Buxados

 

Vice-president:

Isidre Gavín i Valls

Secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya


CONSELLERS

Vocals:

José Luis Aymat Satué

Secretari de la Federació d'Empresaris d'Auto-Transport (FEAT)

Sixte Cambra Sánchez

Conseller independent i ex-President del Port de Barcelona

Albert Civit i Fons

Director de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Domènec Espadalé i Vergés

Conseller independent

Pere Padrosa i Pierre

Conseller independent

David Saldoni i Tena

Director General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Francesc Sutrias i Grau

Director General de Patrimoni del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

José María Chavarría i Homedes

President de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransports de Viatgers (FECAV)


SECRETARI

Secretari no-conseller:

Jordi Tomàs i Ribera

Cap de l'Àrea jurídica de CIMALSA